Kjente teatre i Norge

Det er mange teatre i Norge som har blitt drevet i mange år, og som har mye historie. Det er naturlig nok noen som er bedre kjent enn andre, og som har skilt seg ut i mengden på et eller annet vis.

Nynorsk i teaterverdenen

Midt i Oslo sentrum finnes et teater som heter Det Norske Teatret. Det Norske Teatret er kjent av mange grunner, men aller mest fordi det er det største teateret i Norge innen nynorsk og norsk talemål. Teateret har vært i drift i mange år, og det er mange norske teaternavn som har vært innom her. Det ligger mye historie bak akkurat dette teateret, og det er til å ta og føle på når man besøker bygget.

Statyer ved NathionaltheatretNår gammelt blir nytt

Et annet veldig godt kjent teater i Norge og i Oslo er Oslo Nye Teater. Dette ble stiftet så langt tilbake som i 1918, og teateret er i full drift også i dag. Historien rundt teateret er blant annet det at ved stiftelsen hadde teateret staten som sin aller største aksjonær. I 1924 fikk teateret et nytt bygg å befinne seg i, og der står teateret i dag. Driften rundt teateret har noen ganger vært usikker, og det skjedde senest i 1999, da staten trakk seg som støttespillere på den økonomiske siden. Teateret var meget nær konkurs, men dette ble unngått da Oslo kommune igjen tok ansvaret for driften. Det har vært mange sjefer innom dette teatert og det er jo naturlig å tro at de alle har satt sitt preg på stedet. Historien er der, og som tilskuer er det bare å se frem til en minneverdig teateropplevelse. Her kan man få med seg både nye og gamle skuespill og teateroppsetninger samt mange kjente skuespillere.